POLISH PREJUDICES

 

EXCHANGE OF MESSAGES WITH TVP POLONIA

Text in Polish and tranlation into English

From: didier.bertin
Sent: Sunday, April 01, 2012
To: Kontakt z Widzami TV Polonia
Subject: Panie Prezesie TVP POLONIA
Importance: High

 

 

Panie Prezesie TVP POLONIA

Zauważyliśmy następujące fakty w jednym z telenoweli: BLONDYNKA - Prawdopodobnie Odcinek z czwartku, 29 marca 2012

Jedna ze scen w operze mydlanej obliguje człowieka, aby wrzucic monety do skarbonki za kazde niecenzuralne słowa. Wydaje się, że niestety, Żydzi są często kojarzone z pieniędzmi w Polsce I świnką-skarbonką , ktora w:w serialu przedtawia figure rabina. To niegrzeczne uprzedzenia, nie można sie na godzic już dziś.

Ten szczegół nie wnosi nic do tej opery mydlanej, ale jest szkodliwa dla dobrego imienia Polski za granicą. Przypominamy, że TVP Polonia jest własnością Państwa, które widziało połowę Holocaustu.

Bylibyśmy wdzięczni, za natychmiastowe wyjaśnienie dotyczące tego faktu.

Z poważaniem

Didier BERTIN

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji europejskiego modelu Praw Człowieka

------------------------------------------

 

Mr President of TVP Polonia

 

We have noticed the following fact in one of your soap opera : BLONDINKA - Probably Episode of Thursday 29 March 2012


One Scene in the soap opera is related to the obligation of a man to put a coin in a piggy bank for each dirty word he says. It seems that unfortunately that the Jews are often associated to money in Poland and the piggy Bank was held by a crude representation of a Rabbi. This rude prejudice cannot be accepted anymore nowadays.

 

This detail did not bring anything to this soap opera but is detrimental for the reputation of Poland abroad. We remind you that TVP Polonia is owned by a state which witnessed half of the Holocaust.

 

We would be grateful to have prompt explanations regarding this fact.

 

Best Regards

 

Didier BERTIN

President of the Society for the Promotion of the European Human Rights Model - France

 

 

Translation of the Email below

Dear sir

TVP Polonia is not at all the producer of the series Blondynka and has no influence on its form and content .

You letter was sent to the Commission of Ethics of TVP (Parent Company)

Sincerely

Witold Gościński

Secretary of programs of TVP Polonia

 

------Original Message-------

 
Date: 04/02/12
Subject: RE: Panie Prezesie TVP POLONIA
 

Szanowny Panie

TVP Polonia nie jest producentem serialu „Blondynka” i nie miała żadnego wpływu na formę i treść serialu.

Pana list przekazałem Komisji Etyki TVP SA.

Z poważaniem.

Witold Gościński

Sekretariat Programowy TVP Polonia 
-